Mikä CETOP?

CETOP (European Oil Hydraulic and Pneumatics Comitee)
on vuonna 1962 perustettu
hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan
eurooppalainen keskusjärjestö.
Sen jäseninä on alan kansallisia järjestöjä
15 eri Euroopan maasta.
Tämä tarkoittaa noin tuhatta yritystä
ympäri Eurooppaa. 

Tehtävä

Pätevää, hyvin koulutettua, hydrauliikan ja pneumatiikan työvoimaa tarvitaan yhä enemmän ympäri maailman. Tämän haasteen ratkaisemiseksi on CETOP:n toimesta rakennettu kaikille yhteinen koulutusohjelma, Euroopan CETOP-koulutusstandardi. Se on pätevyyteen perustuva tutkinto, joka sisältää kolme ammatillista tasoa.

Koulutusstandardin lisäksi CETOP tukee hydrauliikkateollisuutta myös antamalla alalle standardeja ja ohjeistuksia yhteistyössä ISO:n, CEN:n ja lukuisten muiden kansainvälisten standardointiorganisaatioiden kanssa. Lisätietoja löytyy täältä.

koulutuksen
sisältö

Käytännön taidot hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän hallinnassa ja huollossa:

  • Suunnittelu ja valmistus
  • Asennus
  • Käyttöönotto
  • Testaus
  • Huolto
  • Vianetsintä ja korjaus
  • Osien vaihto
  • Purkaminen ja uudelleen kokoaminen

koulutuksen ammatilliset tasot

Koulutuksen ammatilliset tasot

Seuraava esimerkki avaa koulutuksen ammatillisten tasojen erot. Esimerkin aiheena on paineenrajoitusventtiili.

Taso 1 – Peruskäyttötarkoitus

Opiskelijan tulee tietää, mikä paineenrajoitusventtiili on, mitä sillä saadaan aikaan, ja miksi.

Taso 2 –Käyttötarkoitus ja toiminta

Opiskelijan tulee tietää yllä mainitun lisäksi, miten paineenrajoitusventtiili toimii.

Taso 3 – Käyttötarkoitus, toiminta, soveltaminen ja tekniset tiedot

Tällä tasolla opiskelijan tulee myös tietää, mihin kaikkiin toimintoihin paineenrajoitusventtiiliä voidaan soveltaa, ja osata tehdä vikadiagnooseja.

oppilaitoksen
auditointi

FFPA käy auditoimassa oppilaitoksen ja myöntää sille koulutussertifikaatin, mikäli oppilaitos omaa koulutukseen tarvittavan valmiustason. Koulutusjärjestelmän sisällöstä ja sertifikaatin vaatimuksista löytyy englanninkielinen materiaali täältä.

oppilaitokset

Tällä hetkellä Suomessa ainoa CETOP-koulutussertifioitu oppilaitos on Taitotalo. Se kouluttaa hydrauliikassa tasoilla 1, 2 ja 3.
Taitotalo