Mikä putkistopassi?

Putkistopassi on todistus siitä, että sen omistaja 
hallitsee hydrauliikkaputkiston ja -letkuston perusteet,

liitostavat, asennuksen, käyttöönoton,
huollon ja korjauksen.
Putkistopassi on kehitetty yhteistyössä

FFPA:n ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toimesta.

Valmiudet

Putkistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia järjestelmässä olevia putkia, letkuasennelmia, liittimiä, kannakkeita ja muita putkistotarvikkeita. Valmentavan koulutuksen käynyt ja Putkistopassin saanut henkilö tuntee, ymmärtää ja osaa seuraavat asiat:

Tuntee

 • Putkien, letkujen ja liittimien paineluokat, materiaalit sekä eri  liitostavat ja niiden toiminnan.
 • Liimojen ja lukitteiden käytön liitosten tiivistämisessä.
 • Liitäntäkierteet.

Ymmärtää

 • Putkiston puhtauden merkityksen.
 • Hydraulijärjestelmien toiminnan ja niihin liittyvien putkistojen rakenteet.
 • Asennustöissä syntyvät työturvallisuus- ja ympäristöriskit.

Osaa

 • Tehdä putkisto- ja letkuasennukset oikein ja turvallisesti ottaen huomioon työskentelystä
 • syntyvät riskit.
 • Käyttää oikein asennuksissa tarvittavia työkaluja ja koneita.
 • Kannakoida ja reitittää putkiston sekä siihen liitettävät komponentit  oikein.
 • Valita oikean tyyppiset liittimet ja asentaa ne vuodottomasti oikein.

Koulutuksen sisältö

 • Liitinstandardit, eri liitin tyypit, liittimen tiivistysvaihtoehdot
 • Putkistostandardit, paineluokat, materiaalit, varastointi, käsittely
 • Tyypilliset asennusvirheet ja miten ne vältetään
 • Putkiston puhdistaminen ja puhtauden merkitys
 • Letkut osana putkistoa, letkujen rakenne, standardit, paineluokat, liitosten ja letkuasennelmien valmistaminen
 • Putkiston ja siihen kuuluvien komponenttien reititys ja kannakointi
 • Lähtökierteet ja kierteiden tunnistaminen
 • Liimat, lukitteet ja tiivistäminen
 • Asennusmenetelmät, käytettävät työkalut ja koneet
 • Käyttöönottokatselmus
 • Koulutus sisältää paljon käytännön harjoitteita

valvonta

FFPA ry valvoo koulutuksen tasoa ja auditoi oppilaitokset, jotka voivat antaa Putkistopassiin oikeuttavaa koulutusta. Lisäksi FFPA ylläpitää rekisteriä Putkistopassin saaneista henkilöistä.

oppi-
materiaali

FFPA ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ovat yhdessä alan toimijoiden kanssa luoneet Hydrauliputkistot-kirjan oppimateriaaliksi Putkistopassin suorittamiseen. 

kouluttajat

Putkistopassin kouluttajaksi tällä hetkellä auditoituja oppilaitoksia ovat Hekatek, Oulunseudun ammattiopisto, Taitotalo, Tredu ja Vamia. 
Putkistopassikoulutuksen oppilaitoskohtaisia lisätietoja voi kysyä suoraan oppilaitoksista.