Pneumatiikka on voimansiirron nykyaikaa

Pneumatiikkaa käytetään voimansiirtoon kaikilla teollisuuden aloilla. Tekniikkana se on äärimmäisen monipuolinen, kustannustehokas ja toimintavarma, mistä syystä se tulee säilyttämään asemansa teollisuuden toimintojen tehostajana myös tulevaisuudessa.

Pneumatiikkaan liitetään usein harhaluulo, että aika olisi ajanut siitä voimansiirtotekniikkana ohi. Asia on todellisuudessa kuitenkin aivan päinvastoin, sillä pneumatiikkaa hyödynnetään tänä päivänä laajasti kaikilla teollisuuden aloilla ja aivan kuten muutkin voimansiirtotekniikat, myös se tulee kehittymään tulevaisuudessa entistä älykkäämmäksi ja tehokkaammaksi.

Keskustelimme pneumatiikan nykypäivästä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista kolmen FFPA:n jäsenyrityksen kanssa. Aiheesta ajatuksia olivat vaihtamassa Feston myyntijohtaja Jukka Merisalo, Pimaticin myyntijohtaja Mikko Ruostejoki ja SMC:n tekninen päällikkö Petri Keski-Honkola.

Mainio monestakin syystä

Pneumatiikka on moderni voimansiirtotekniikka, jonka vahvuuksiin kuuluvat sen monipuolisuus, kustannustehokkuus ja käyttövarmuus.

“Pneumatiikka taipuu laajasti erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin” Jukka Merisalo aloittaa. “Sitä hyödynnetään tänä päivänä kaikilla teollisuuden aloilla hyvin monipuolisesti teollisuusautomaation tehostajana.”

Mikko Ruostejoki nostaa esiin pneumatiikan soveltuvuuden haastaviin ympäristöihin. “Esimerkiksi paperi- ja kaivosteollisuudessa voimansiirtoa tarvitaan ääriolosuhteissa. Pneumatiikka on silloin varmempi vaihtoehto kuin esimerkiksi vikaherkemmät sähkötoimilaitteet.”

Petri Keski-Honkola haluaa alleviivata pneumatiikan roolia teollisuuden toiminnan turvaamisessa, minkä lisäksi hän nostaa esiin sen kustannustehokkuuden. “Pneumaattinen energia on hyvin helppoa varastoida. Siksi sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi energian kulutuspiikkien tasaamiseen tai energian saannin varmistamiseen teollisuuslaitosten vikatilanteissa. Koska pneumaattiset komponentit ovat melko yksinkertaisia ja kevyitä, ne ovat myös edullisia, helppokäyttöisiä ja helposti asennettavia. Energiansiirtoverkon rakentaminen pneumatiikan avulla on erittäin kustannustehokasta.”

Käytössä aivan kaikkialla

Pneumatiikkaa hyödynnetään käytännössä kaikkialla teollisuudessa. Tulevaisuudessa vakioratkaisujen lisäksi myös räätälöidyt pneumatiikkasovellukset tulevat lisääntymään, mikä laajentaa pneumatiikan erilaisten käyttömahdollisuuksien valikkoa entisestään.

“Pneumatiikka on ja pysyy, sillä on olemassa erilaisia toimintoja, joiden suorittamisessa sitä ei voi korvata muilla voimansiirtovaihtoehdoilla”, Mikko Ruostejoki kertoo. “Esimerkiksi kallioporauksessa porareiän huuhtelu tapahtuu paineilman avulla tai vedellä, riippuen porataanko maan päällä vai alla. Maanpäällisessä kallioporauksessa paineilma on oikeastaan ainoa tapa huuhdella porareikää porauksen yhteydessä.”

Petri Keski-Honkolan mukaan pneumatiikkaa hyödynnetään laajasti myös esimerkiksi kone-, pakkaus-, prosessi- ja ajoneuvoteollisuudessa. “Pneumatiikka on lyömätön vaihtoehto esimerkiksi pakattavan tavaran käsittelyssä ja yleensäkin silloin, kun kevyitä kappaleita tai aineita on tarve siirtää paikasta toiseen ali- tai ylipaineella.”

Käyttökohteita löytyy laajasti myös elektroniikkateollisuudesta. “Pneumatiikkaa hyödynnetään todella paljon elektroniikkateollisuuden kokoonpanossa”, Jukka Merisalo kertoo. “Lisäksi sitä käytetään laajasti esimerkiksi erilaisiin testauksiin liittyvissä sovelluksissa.“

Monipuolisia työmahdollisuuksia tulevaisuuden tekijöille

Varsinkin sovellettu pneumatiikka on huomattavan monipuolinen ja laaja tekniikan ala. Suomessa pneumatiikkaa opiskellaan kaikilla opintoasteilla osana hydrauliikan ja pneumatiikan koulutusohjelmaa. Sen ymmärtämisestä on tulevaisuuden työmarkkinoilla paljon hyötyä, sillä pneumatiikkaa osaamalla voi työllistyä hyvin laajasti erilaisiin tehtäviin.

“Pneumatiikkaan perehtyminen avaa hienoja mahdollisuuksia työllistyä esimerkiksi suunnittelijaksi, asentajaksi, tuotehallintaan, tuotetukeen tai myyntiin käytännössä mille tahansa teollisuuden alalle”, Petri Keski-Honkola kertoo. “Työ on taatusti mielenkiintoista ja ajassa kiinni, sillä tällä hetkellä mietitään kuumeisesti ratkaisuja esimerkiksi tärkeisiin globaaleihin ydinkysymyksiin, kuten energian säästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.”

Jukka Merisalo nostaa esiin erityisesti tulevaisuuden kiinnostavat uramahdollisuudet. “Koneissa on koko ajan enemmän hybriditeknologiaa, ja pneumatiikka tulee olemaan osa tätä kustannustehokkuutensa ja käyttövarmuutensa ansiosta. Suomi Oy Ab pitää kilpailukyvystään kiinni vain varmistamalla, että teollisuuden toiminnot voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kannattavasti.”

Mikko Ruostejoki puolestaan korostaa pneumatiikan olevan näköalapaikka tulevaisuuden uusiin innovaatioihin. “Me toimimme omien alojensa markkinajohtajien kanssa, joiden laitteet edustavat maailman huipputeknologiaa. Pneumatiikan parissa voikin päästä kehittämään näiden yritysten apuna sellaisia uusia sovelluskohteita, joista muuten ei olisi mahdollista päästä etulinjassa tietoiseksi. Muutosta tapahtuu koko ajan ja jatkuvasti saa oppia uutta. Pneumatiikka on erittäin mielenkiintoinen ja varsinkin sovelletun pneumatiikan osalta kasvava ala, jolle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia.“

Voimansiirtotekniikka muuttuvan maailman tarpeisiin

Maailma muuttuu ja pneumatiikka sen mukana. Tulevaisuudessa nähdään nykyistä älykkäämpiä, kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä pneumatiikkaratkaisuja, joiden avulla teollisuus voi toimia tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin. Teknologiana pneumatiikka ei suinkaan ole katoamassa, vaan se mukautuu muuttuvan maailman tarpeisiin.

“Räätälöidyt pneumatiikkaratkaisut tulevat olemaan jatkossa entistä vahvemmin esillä teollisuudessa”, Mikko Ruostejoki ennustaa. “Perinteiset alat, kuten paperi-, kaivos- ja sahateollisuus tulevat hyötymään tästä esimerkiksi koneiden käyttöiän, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantumisena.”

Petri Keski-Honkolan mukaan pneumatiikalla tulee olemaan tärkeä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja energian säästötalkoissa. “Pneumaattinen voimansiirtokin vaatii sähköä, mutta oikein mitoitettuna voidaan sitä käyttää merkittävästi vähemmän. Pneumatiikasta tulevat hyötymään siis aivan kaikki teollisuuden alat, joilla halutaan toimia ympäristöystävällisemmin ja energiankulutuksen näkökulmasta tuottavammin.”

Jukka Merisalo tiivistää lopuksi pneumatiikan tulevaisuuden. “Pneumatiikka on kehittyvä teknologia, joka mukautuu muuttuvan maailman tarpeisiin ja löytää helposti paikkansa uusissa sovellusympäristöissä. Se on paras ratkaisu silloin, kun tarvitaan yksinkertaisia, kustannustehokkaita ja helposti huollettavia voimansiirtoratkaisuja. Sellaisia, jotka toimivat saumattomasti myös yhdessä muiden teknologioiden kanssa.”